Aktuality

VÁŽENÍ RODIČE,

dovolujeme si Vás upozornit, že děti, které mají zájem navštěvovat DĚTSKÝ KLUB ve školním roce 2022/2023 tzn. od 5.20hod. do 6.30hod. a dále od 12.10hod. do 17.00hod. (popřípadě zůstávají ve ŠD i po 15.00hod.) musí být do klubu řádně přihlášeni.

Rodiče musí tedy vyplnit tyto dokumenty:

-Přihláška do Dětského klubu

Prohlášení o příchodu a odchodu (Dětský klub)

-Monitorovací list (stačí jeden z rodičů, vyplňuje se hlavička + celý bod č. 1, končí se podpisem)

Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce, vyplňují oba rodiče (Zaměstnaní doloží potvrzení od zaměstnavatele, Nezaměstnaní potvrzení z ÚP, OSVČ potvrzení z ČSSZ), pokud již toto rodiče odevzdávali dříve, stačí vyplnit čestné prohlášení o tom, že se jejich postavení na trhu práce nezměnilo.

 

Veškeré dokumenty a vzory najdete zde:

https://zsusov.cz/detsky-klub/dokumenty/

 

BEZ TÉTO DOKUMENTACE NELZE PŘIJMOUT DÍTĚ DO DĚTSKÉHO KLUBU. Děkujeme za pochopení.

 

Řádně vyplněné dokumenty odevzdávejte třídním učitelům, nebo vychovateli DK p. Kunertovi do 12.09.2022

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 600Kč. Výše úplaty v době prázdnin se nemění, stejně tak při krátkodobé absenci (do dvou týdnů). Škola přijímá platby bezhotovostně na účet číslo 174982729/0300 s uvedením jména dítěte. Pokud zároveň dítě navštěvuje i ŠD, tuto částku již neplatí. Platí tedy pouze jednou.


Krásný den všem,
poslední dny školního roku v dětském klubu, byly ve znamení uvolněné atmosféry před prázdninami. Chodili jsme na zmrzlinu, soutěžili jsme na hřišti a v klubu, povídali si o prázdninách, hráli si s roboty atd.
Poslední den před vysvědčením, se náš klub proměnil v karaoke show. Děti zpívaly známé písničky a musíme uznat, že jim to šlo perfektně. Posuďte sami. Budoucí hvězdy hudebního nebe, budou jistě z naší školy ,-)
Všem dětem a rodičům přejeme krásné slunné pohodové prázdniny a hodně zážitků.
S některými dětmi, se uvidíme během prázdnin na táborech, které pořádá naše škola. A bude to opět bezva dobrodružství.
Za kolektiv vychovatelů Marcel Kunert

Právě tyto dny probíhá MS v hokeji.
A my jsme si udělali taky své mistrovství v dětském klubu, ale ne v hokeji, ale v piškvorkách.
Šlo o to, si procvičit logiku, paměť a strategii.
Soutěže se účastnili žáci 4.a 5. třídy.
Na start nastoupilo 16 dětí, došlo k rozlosování dvojic a vyřazovacím systémem se došlo až do finále.
1.místo  Alice Lorencová 5.tř.
2.místo  Tomáš Lolek 4.tř.
3.místo  Jakub Břeň 5.tř.
Tito žáci dostali drobné odměny.
Krásné sluneční dny přeje vychovatel Marcel Kunert s dětmi z klubu

Krásný den,
v minulém týdnu, konkrétně 20.4., jsme měli ve škole vzácnou návštěvu a dlouho dopředu to bylo pro děti překvapení.
Na podzim proběhl příměstský tábor, kde byl představen dětem sport – házená, dorosteneckým ligovým hráčem.
Nyní v rámci rozšíření přehledu sportovních aktivit pro děti, k nám do školy přijel Boxing Club. Již z názvu vyplývá, že jde o sport – box. A kromě něj, zde byl představen i Thai-box.
Vznik boxu započal již ve starém Římě, Egyptě a Řecku.
Jedná se o olympijskou disciplínu, kdy kromě posílení a koordinaci těla, se zároveň posilují i psychologické stavy (kontrola emocí, sebeovládání, mentální průprava atd.)
Boxeři předvedli, jak probíhá trénink dětí u nich v klubu, základní prvky a pohyby boxu, proběhlo seznámení s pravidly a mnoho dalšího.
Děti měly možnost si vyzkoušet přímo v tělocvičně údery proti boxerům, což se jim nejvíce líbilo.
Dále byl vybrán nejstarší žák z 9.tř Tomáš Janíček, který dostal možnost boxovat na jedno kolo (3minuty) proti thaiboxerce. Musíme ho pochválit, protože vydržel až do konce. A po celou dobu mu fandilo a tleskalo na 40 dětí. Takže atmosféra byla opravdu skvělá.
Slečna Katka zase předvedla, že lze tento sport dělat i přes zdravotní handicap, čímž si vysloužila velký obdiv a potlesk.
Jak se to dětem líbilo, můžete posoudit z fotodokumentace.
Závěrem musíme pochválit děti za vzorné chování a usoudit, že nejen mobily a počítači živ je žák, ale hlavně pohybem ,-)
Všem boxerům a boxerkám, kteří za námi přijeli moc děkujeme za ukázky.
Vychovatelé Marcel Kunert, Petra Bergová, Lenka Ošťádalová, Kateřina Škopcová a děti ze ZŠ Úsov
Pokud by měl někdo z žáků zájem navštěvovat tento sportovní klub, ale i rodiče, zde více informací: https://www.facebook.com/…52/

Krásný den,

v březnu jsme společně s dětmi z dětského klubu v rámci zvyšování povědomí o finanční gramotnosti, vytvořili projekt  „Naše firma“. Projekt byl na dobrovolné bázi, a zúčastnilo se ho celkem 13 dětí.

V první části děti vložily příspěvek 30Kč ze svých pokladniček, aby byl kapitál na rozjezd firmy. Za tyto peníze se nakoupil materiál na výrobu náramků. A pak již začala samotná výroba. Ještě na začátku si v naší firmičce děti zvolily zastupující orgány (předsedu, tiskového mluvčího, účetního, zapisovatele…)

Děti nabízely vyrobené náramky nejen ve škole, kamarádům, v rodině, ale prodej byl i na školním a maškarním plese.

Musíme prozradit, že naše firma byla úspěšná a všichni se moc snažili, aby firma nebyla v červených číslech.

Po ukončení projektu byl zisk rozdělen na několik částí. V první části se vrátil vklad 30Kč malým podnikatelům zpět. Druhá část byla věnována na dobročinné účely, kdy si děti zvolily podporu psího útulku v Mohelnici, a právě dnes došlo k předání krmiva pro čtyřnohé kamarády. Dále si vybraní zástupci z řad dětí vyzkoušeli venčení, cvičení, prohlédli si útulek atd.  A poslední část zisku byl po demokratické volbě rozdělen, aby si s ním děti mohly dále hospodařit dle svého uvážení.

Smyslem tohoto projektu bylo dětem přiblížit svět finanční gramotnosti, jak to chodí ve světě podnikání. Naučit se rozhodovat, zodpovědnosti, volit zástupce, zlepšení komunikace, utužování sociálních kontaktů, práce v týmu, a v neposlední řadě, že bez práce nejsou koláče. A také zdokonalení v matematice.

Zkrátka již nyní ví, že finance nerostou na stromě.

Děkujeme všem za podporu při tomto projektu, vychovatel Marcel Kunert s dětmi z klubu.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/nase-firma/

 


Krásný den,
v únoru jsme se s dětmi z dětského klubu ZŠ Úsov zúčastnili soutěže, kterou pořádal DDM Mohelnice a svazek obcí mikroregionu Mohelnicko.
Soutěž spočívala ve výrobě stromu z recyklovatelného materiálu. Na náš strom jsme použili papír, plast, textil, kov, dřevo.
Děti se snažily, aby byl strom co nejhezčí a v soutěži co nejvíce zabodoval.
V minulém týdnu byla soutěž vyhodnocena a všechny stromy byly oceněny stejně. Zkrátka nikdo nebyl první, ani poslední.
Můžete se podívat, jak se nám náš strom povedl na fotografiích.
Za snahu děti dostaly drobnosti a sladkosti od pořadatelů.
Těšíme se na další soutěže. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/strom-z-recyklovaneho-materialu/
Vychovatel Marcel Kunert s dětmi ze ZŠ ÚSOV

Dne 12.1.2022 se na naší škole konaly 1. Novoroční sportovní hry, kterých se zúčastnilo 30 dětí z dětského klubu a I. a II. oddělení školní družiny.
Byla postavena překážková dráha, která prověřila obratnost a šikovnost dětí. Na této dráze se měřil čas a ten byl rozhodující pro umístění dětí v jednotlivých kategoriích (třídách).
Děti předvedly fantastické výkony a kdo zrovna nezdolával dráhu, tak hlasitě fandil. Atmosféra byla jako na olympiádě.
Za výkony si všichni odnesli diplom a sladkost a ti nejlepší na bedně i věcnou cenu.
Těšíme se na další akce.
Vychovatelé Marcel Kunert, Iveta Honigová, Lenka Ošťádalová.
1.třída 
1. místo  ŠTĚPÁN HRADIL
2. místo  MICHAELA KOŽELOVÁ
3. místo  EMILY KUNERTOVÁ
2. třída 
1. místo ANETA KOUDELKOVÁ
2. místo VIKTORIE TICHÁ
3. místo ELEN KOUDELKOVÁ
3. třída 
1. místo SOFIE KUNERTOVÁ
2. místo KRISTÝNA LORENCOVÁ
3. místo SIMONA ROZEHNALOVÁ
4. třída 
1. místo MARKÉTA TICHÁ
2. místo ADAM LOLEK
3. místo TOMÁŠ LOLEK
5. třída 
1. místo HANA REBLOVÁ
2. místo ALICE LORENCOVÁ
3. místo MARTIN BLŰMEL

ZDRAVOVĚDA, TO JE VĚDA aneb První pomoc hravě a zdravě.
Dnes, tedy v úterý 11.1.2022, si děti z dětského klubu a II. oddělení školní družiny vyzkoušely, zda jsou schopny poskytnout první pomoc a dozvěděly se, jak se zachovat v různých mimořádných situacích, u kterých se mohou naskytnout.
Nutno podotknout, že základy, kam volat a co vše nahlásit na tel. linky IZS, děti věděly.
A jak ošetřit zranění, či poskytnout první pomoc, se děti dnes dozvěděly.
Ode dneška se tedy nemusíte bát, pokud se vám něco stane. Dětští záchranáři jsou připraveni.
Krásné dny plné zdraví a bez úrazů, přejí vychovatelé Marcel Kunert a Lenka Ošťádalová.

Stejně jako v loňském roce, i letos nezapomněla naše škola na seniory v mohelnickém Domově seniorů. Děti se v rámci Dětského klubu a školní družiny zapojily do tvoření přáníček, ozdob z polystyrenu a krásných dřevěných zimních vesniček.

Toto vše bylo dnes předáno dětskými zástupci přímo pod stromeček v Domově seniorů za přítomnosti pana ředitele Junka a dalších zaměstnanců, kteří měli obrovskou radost, že děti věnují své výrobky právě seniorům. A vyjádřili velké poděkování.

Po přátelském rozhovoru jsme prostřednictvím pana ředitele popřáli všem seniorům a zaměstnancům domova krásné Vánoce a plno zdraví do dalšího roku a snad již pohodovou dobu všem. Toto bylo vyjádřeno i pro všechny ze ZŠ ÚSOV z úst pana ředitele Junka.

Děti budou za svou snahu sladce odměněny.

Video z předání dárků najdete na https://youtu.be/UNS3BzeFcyM

Fotografie pak na https://zsusov.cz/fotogalerie/vanocni-prekvapeni-pro-seniory/


Krásný den všem,
 
v rámci činnosti Dětského klubu jsme si s dětmi, které tento navštěvují, vyzdobili učebnu.
Dětem byla dána možnost si namalovat nejdříve na papír motiv mořského světa či ZOO a poté jsme tento motiv přenesli na zeď a děti si jej vymalovaly.
 
Musím konstatovat, že děti to nesmírně bavilo a nejraději by pomalovaly každé bílé místo v učebně. 😀
 
Takže pokud chcete udělat radost dětem doma, neváhejte jim zakoupit barvy, nebo dopište jako přání do dopisu Ježíškovi a nechejte popustit dětskou fantazii. Odměnou vám pak budou rozzářená dětská očka a krásné malby na zdi. Posuďte sami dle fotografií na https://zsusov.cz/fotogalerie/vyzdoba-v-detskem-klubu/.
Nyní se pouštíme do vánoční výzdoby, tak nám dovolte vám popřát krásné a ve zdraví prožité Vánoce.
Vychovatel Marcel Kunert s dětmi z klubu.

Vážení rodiče, milí žáci,
o tom, že máme nově zrekonstruované prostory klubovny-keramické dílny jsme již psali. Ale nebylo by to ono, kdybychom si neměli v dětském klubu s čím hrát a sportovat. Dnešním dnem máme klubovnu pěkně vybavenou na vyžití nejen v klubu, ale i venkovních prostorech školy, hřišti. Vybavení bylo zakoupeno z projektu Pečujeme o děti v Úsově, který je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR a bude využíváno i v rámci připravovaných příměstských táborů, které, jak pevně věříme, proběhnou v letních měsících roku 2021. Připomínáme, že přihlášky na tábory je potřeba odevzdat do 15.5.2021.
Zkrátka je se na co těšit 🙂

Modernizace prostor keramické dílny, které budou sloužit jako zázemí pro dětský klub i příměstské tábory:

Původní stav:

 

Průběh prací:

 

Konečný stav: