Projektový den ve 3. třídě: Tonda Obal

Dne 18. 3. 2022 jsme si s dětmi udělali projektový den na téma recyklace. Protože jsme 2. vyučovací hodinu měli program „Tonda obal“, přizpůsobili jsme tomu celý den. V českém jazyku jsme si přečetli recyklovanou pohádku a pomocí textu jsme vyvozovali slovní druhy. V matematice jsme pracovali s různým recyklovatelným materiálem. Tyto věci jsme obkreslovali a měřili. Ve čtení jsme vymýšleli pohádky, např.: Jak Petr potkal kečup, O krabici, O baterce nebo Vypité pitíčko. Také jsme si roztřídili plno obrázků na tabuli, abychom ve třídění odpadu měli přehled. Jako poslední nás čekala výtvarná výchova, kde jsme se pokusili vytvořit různé hračky nebo věci z materiálu, který se jinak vyhazuje. Sklenička nám posloužila jako váza, plato od vajíček jako počítač a PET lahev jako hudební nástroj. Plno výtvorů budeme mít k nahlédnutí ve třídě. Jak je vidět na fotografiích, projektový den jsme si moc užili. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/tonda-obal-ve-3-tride/