Exkurze do Prahy

V úterý dne 12. září 2023 se žáci deváté třídy zúčastnili poznávací exkurze do Prahy. Pedagogický doprovod tvořila dvojice paní učitelka Václavíková coby odbornice přes Prahu a pan učitel Foltas coby třídní učitel.

Díky obětavosti části rodičů, kteří zajistili dovoz k vlaku do Zábřeha (a večer odvoz) mohli všichni zúčastnění již v 7:11 vyrazit rychlovlakem RegioJet směr Praha. Krátce po deváté hodině byli deváťáci v Praze. Nejprve zamířili na Vyšehrad, kde si prohlédli opevnění Vyšehradu, vychutnali si vyhlídku jak na Nuselský most na jedné straně, tak
na Vltavu na opačné straně, a především na vlastní oči spatřili hroby mnohých velikánů českého národa z dávné i nedávné historie.

Poté se přesunuli metrem na Národní třídu, zastavili se u Národního divadla, lanovkou zdolali Petřín, tam se skoro všichni zasmáli nad svými podobiznami v zrcadlovém bludišti, a pro obrovskou frontu jen zdola viděli Petřínskou rozhlednu. Po nedlouhém přesunu byli uchváceni krásou a rozlehlostí komplexu Pražského hradu, nechali se unést kouzelnou atmosférou Malé Strany a Karlova mostu, a nemohli vynechat ani kouzelné Staroměstské Náměstí a nepříliš vzdálené Václavské Náměstí.

Ačkoliv byli všichni intenzivně syceni po duševní stránce, po několika hodinách se dostavila potřeba nasytit i tělo a všichni vzali zavděk možností občerstvit se v obchodním centru Nový Smíchov.

Po nádherně stráveném dni plni zážitků se pak všichni účastníci exkurze v podvečer dostali rychlovlakem RegioJet opět do Zábřeha a odtud domů.

Tomáš Foltas

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/exkurze-do-prahy-2/