Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Školní jídelna

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

UPOZORNĚNÍ !

Vážení strávníci, rád bych Vás informoval, že po pozitivním testu na COVID-19 i u druhé z pracovnic školní jídelny jsme se zbylými zaměstnankyněmi,  včetně mne, podstoupili dobrovolně testy, které prokázaly negativitu na přítomnost koronaviru tzn., že nemoc u ostatních zaměstnankyň nebyla prokázána. I nadále ovšem budeme dodržovat přísná hygienická opatření včetně desinfekce prostor školní jídelny a kuchyně ozonem. S pozdravem a přáním pokud možno klidných dnů Ing. David Kalousek, ředitel školy

————————————————————————————————————————————

V úterý 13.10.2020 z důvodu odstávky elektrické energie bude provoz školní jídelny pro cizí strávníky přerušen. Děkujeme za pochopení!

————————————————————————————————————————————-

Vážení strávníci,

chtěl bych Vás tímto informovat o situaci v kolektivu zaměstnankyň školní jídelny v souvislosti s onemocněním COVID-19. Jedna ze zaměstnankyň byla, bohužel, pozitivně testována na přítomnost tohoto koronaviru, nicméně již před 10 dny, kdy se u ní projevily první příznaky nemoci, byla pracovnice ihned izolována a nastoupila na domácí léčení, čímž jsme se snažili eliminovat možný přenos nemoci na další zaměstnance či veřejnost. Bohužel i přes toto opatření se u jiné zaměstnankyně v minulém týdnu projevily podobné příznaky, tato byla ihned izolována a odeslána lékařem na testování. Nyní čekáme na výsledek testu a dle něj pak bude nastaven režim provozu školní jídelny v následujícím období. Do té doby bude naší snahou maximálně eliminovat resp. zamezit rozšíření nemoci při zachování plného provozu jídelny. Pracovnice školní jídelny tak mají při práci neustále roušku a obličejový štít, při výdeji používají jednorázové rukavice, prostory školní jídelny jsou každý den v odpoledních hodinách desinfikovány ozonem. Celou záležitost průběžně konzultujeme s poskytovatelem zdravotní péče pro naši organizaci, MUDr. Antonínem Kutálkem. Prozatím nebyly pro naši organizaci Krajskou hygienickou stanicí stanoveny žádné podmínky týkající se testování ostatních zaměstnanců či jejich případné karantény.

Dále bych Vás chtěl poprosit, abyste zvážili Vaši přítomnost ve školní jídelně v rámci vydávání obědů do jídlonosičů a využili např. dovoz obědů prostřednictvím pana školníka. Pokud by se situace zhoršila, museli bychom přistoupit k přerušení provozu školní jídelny a pozastavení poskytování obědů pro cizí strávníky.

Děkuji Vám za pochopení a pevně věřím, že uvedenou situaci všichni ve zdraví zvládneme.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám plně k dispozici.

 

Ing. David Kalousek, ředitel školy

—————————————————————————————————————————————

1. Výdejní doba obědů: od 11.30 do 13.25 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky: od 10.45 do 11.30 hodin

Výdej obědů pro nemocné strávníky: od 10.45 do 11.30 hodin

2. Způsob placení obědů: v hotovosti či bezhotovostně formou inkasa.

3. Ceny obědů:

4. Termíny placení: v hotovosti – stravné je hrazeno měsíčně předem, platí se koncem měsíce (poslední dva dny) na následující měsíc. Bezhotovostně – vždy k 15. dni daného měsíce se provede „stržení“ stravného na měsíc následující.

5. Odhlašování stravného se provádí: osobně nebo telefonicky (tel. č. 603 297 046)
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 13.30 hodin.
Pro děti resp. žáky ZŠ a MŠ: Pokud se strávníci nestihnou odhlásit ze stravování den předem, mohou si oběd první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době výdeje obědů. V ostatní dny absence na stravování nárok nemají. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů. Zdraví strávníci stravující se v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů. Pokud strávníci využijí stravování ve školní jídelně v době prázdnin či nemoci, jsou povinni zaplatit provozní a mzdovou režii.

6. Úřední hodiny pro styk se strávníky Po – Pá od 7.00 do 8.00 hodin a od 11.00 do 12.00 hodin.

7. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době stanovené ředitelstvím školy.

 

Ing. David Kalousek
ředitel ZŠ a MŠ Úsov