Školní jídelna

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Upozorňujeme, že v době od 23.12.2022 do 2.1.2023 včetně bude z důvodu čerpání dovolené provoz školní jídelny přerušen. Děkujeme za pochopení!


Upozorňujeme, že z důvodu navýšení věcných nákladů bude od 1.6.2022 zvýšena cena obědů dětí, žáků i cizích strávníků (viz tabulka níže). Děkujeme za pochopení!

 


1. Výdejní doba obědů: od 11.30 do 13.25 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky: od 10.45 do 11.30 hodin

Výdej obědů pro nemocné strávníky: od 10.45 do 11.30 hodin

2. Způsob placení obědů: v hotovosti či bezhotovostně formou inkasa.

3. Ceny obědů:

Kategorie

Cena

Úprava od 1.6.2022

Mateřská škola – přesnídávka 11,- 12,-
Mateřská škola do 6 let věku – oběd 20,- 21,-
Mateřská škola 7 a více let věku – oběd 20,- 26,-
Mateřská škola – svačinka 9,- 10,-
Žáci ZŠ 7 – 10 let 25,- 26,-
Žáci ZŠ 11 – 14 let 28,- 29,-
Žáci 15 a více let 32,- 33,-
Cizí strávníci (do rendlíků) 70,- 75,-
Cizí strávníci (oběd ve ŠJ) 70,- 75,-
Žáci ZŠ – svačinky 15,- 20,-

4. Termíny placení: v hotovosti – stravné je hrazeno měsíčně předem, platí se koncem měsíce (poslední dva dny) na následující měsíc. Bezhotovostně – vždy k 15. dni daného měsíce se provede „stržení“ stravného na měsíc následující.

5. Odhlašování stravného se provádí: osobně nebo telefonicky (tel. č. 603 297 046)
Přihlašování a odhlašování stravy se provádí den předem do 13.30 hodin.
Pro děti resp. žáky ZŠ a MŠ: Pokud se strávníci nestihnou odhlásit ze stravování den předem, mohou si oběd první den nemoci vyzvednout do vlastních jídlonosičů v době výdeje obědů. V ostatní dny absence na stravování nárok nemají. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů. Zdraví strávníci stravující se v jídelně, nemohou odebírat stravu do jídlonosičů. Pokud strávníci využijí stravování ve školní jídelně v době prázdnin či nemoci, jsou povinni zaplatit provozní a mzdovou režii.

6. Úřední hodiny pro styk se strávníky Po – Pá od 7.00 do 8.00 hodin a od 11.00 do 12.00 hodin.

7. Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Při vyzvedávání obědů do jídlonosičů je jídlo možné vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole. Výdej jídla se provádí formou bezkontaktního výdeje z okna, v době stanovené ředitelstvím školy.

 

Ing. David Kalousek
ředitel ZŠ a MŠ Úsov