Školní parlament

 

  • Smyslem jeho činnosti je navrhovat akce v naší škole, pomáhat při realizaci, poukazovat na nešvary vyskytující se ve škole a hledat řešení v těchto problémových situacích.
  • Spolupracovat s učiteli, správními zaměstnanci a vedením školy, zastupovat názory třídy a žáků školy vůbec.
  • Ve školním parlamentu jsou zastoupeni od 3. ročníku vždy dva zástupci z 3. – 9. třídy.
  • Školní parlament je veřejný, jeho schůzek se může zúčastnit každý zájemce, jež je spojen s naší školou.