Zájmové kroužky

Prezentace činnosti:

Keramický kroužek:

Kroužek vaření: