Školní klub

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzrůstající potřebě péče o žáky 6. – 9. třídy po ukončení výuky, kdy čekají na autobusové spoje či zájmové kroužky, jsme se rozhodli otevřít ve školním roce 2020/2021 školní klub.

Tento bude mít následující provozní dobu:

Pondělí: 13:10 až 15:10

Úterý: 13:10 až 15:10

Středa: 13:10 až 15:10

Čtvrtek: 13:10 až 15:10

 

Vychovatelkou je Zdenka Janíčková.

DOKUMENTY:

Vnitřní řád školního klubu

Žádost o pobyt dítěte ve školním klubu v době vedlejších prázdnin

ŠVP ŠK – Pohoda