Školní klub

Vážení rodiče,

vzhledem ke vzrůstající potřebě péče o žáky 6. – 9. třídy po ukončení výuky, kdy čekají na autobusové spoje či zájmové kroužky, je i ve školním roce 2022/2023 otevřen školní klub.

Tento má následující provozní dobu:

Pondělí: 13:45 až 15:30

Úterý: 12:30 až 15:30

Středa:  –

Čtvrtek: 13:45 až 15:30

Pátek: 12:15 – 13:30

Vychovatelkou školního klubu je Zdenka Janíčková.

DOKUMENTY:

Přihláška do školního klubu

Vnitřní řád školního klubu2022

Žádost o pobyt dítěte ve školním klubu v době vedlejších prázdnin

ŠVP ŠK – Pohoda