EU ÚSOV (2)

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu pro oblast podpory 1.1 Zlepšení podmínek pro vzdělávání prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, schválené dne 17.9.2015, rozhodlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu EU-Úsov reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.0448. Účelem dotace je zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole prostřednictvím následující klíčové aktivity:

1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy

Celkové způsobilé výdaje projektu činí 204 112,- Kč a jsou plně hrazeny prostřednictvím výše uvedené dotace.

 

  • Stav dílen před realizací projektu: https://zsusov.rajce.idnes.cz/Stav_dilen_pred_realizaci_projektu/
  • Stav dílen po realizaci projektu: https://zsusov.rajce.idnes.cz/Stav_dilen_po_realizaci_projektu/
  • Fotografie z práce na žákovských portfoliích: https://zsusov.rajce.idnes.cz/Prace_v_dilnach/
  • Zakoupené nářadí a pomůcky: Seznam pořízeného nářadí a ochranných pomůcek.doc (124,5 kB)
  • Popis realizace projektu:

 

Cílem této aktivity bylo zvýšení rozvoje technických dovedností žáků naší školy. Tuto šablonu jsme si vybrali zejména z toho důvodů, že si uvědomujeme
důležitost posilování zájmu žáků o technické obory.  Aktivity se zúčastnili žáci druhého stupně – 6. a 7. třídy naší školy. K rozvoji technického vzdělávání došlo
prostřednictvím vytváření žákovských výrobků. Celkem bylo vytvořeno 6 typů výrobků, a to: dřevěná hrací kostka, plechová krabička, dřevěný rámeček,
plechová lopatka, dřevěná figurka a dřevěný věšák. Do vytváření se zapojilo 19 žáků, každý vyráběl svůj výrobek sám. Na počátku došlo ze strany učitele k vypracování plánu rozvoje technických dovedností žáků a výběru výrobků, které budou žáci vyrábět. Výběr výrobků byl uzpůsoben věku žáků. Žáci zpracovávali výrobky dle pracovního listu s nákresem výrobku, který obsahoval postup práce včetně použitého materiálu, nářadí a dalších pomůcek. Naše školní dílna však nebyla dostatečně vybavena, proto jsme využili možnost a potřebné vybavení siv rámci projektu nakoupili. Před provedením nákupu jsme provedli průzkum trhu, abychom zjistili, jak se námi poptávané nářadí a další vybavení pohybuje na trhu. Na základě tohoto průzkumu jsme provedli nákup. Výrobky žáci zpracovávali v hodinách pracovních činností. Z průběhu výroby jsme pořizovali fotodokumentaci, která je součástí žákovských portfolií. Na počátku byli všichni proškoleni o bezpečnosti práce a jednotlivé hodiny výroby žákovských výrobků byly zaznamenány v třídních knihách. Žákům se vytváření výrobků moc líbilo, což značně ovlivnilo jejich vtah k technickému vzdělání. Aktivně se zapojovali do výuky a v rámci diskuse navrhli, s jakými materiály by chtěli pracovat. Také pro ně byla velice lákavá možnost vyzkoušet si pracovat s novým nářadím. Vytvářením výrobků si někteří žáci uvědomovali, jak je v této oblasti také důležitá preciznost, soustředěnost, přesnost a že ne každý má vlohy na tuto práci.

 

 

TENTO PROJEKT BYL PODPOŘEN
Z OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST, KTERÝ JE SPOLUFINANCOVÁN  EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY