Upozornění

UPOZORNĚNÍ!

Upozorňujeme, že v době od 23.12.2022 do 2.1.2023 včetně bude z důvodu čerpání dovolené provoz školní jídelny přerušen. Děkujeme za pochopení!


Vážení rodiče od 2.9.2022 budeme pro žáky opět nabízet svačinky za cenu 20,- Kč. Upozorňujeme že v případě zájmu je nutné tyto nahlásit a uhradit u vedoucí školní jídelny, přičemž nebude brán zřetel na to, zda-li dítě svačinky již v minulosti odebíralo či nikoliv ! V případě dotazů se obraťte na vedoucí školní jídelny či přímo na mne. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

 


Upozorňujeme, že od pondělí 25.7. do pondělí 8.8.2022 včetně bude provoz školní jídelny přerušen a to z důvodu čerpání dovolené zaměstnankyň jídelny. Děkujeme za pochopení! Provoz bude obnoven v úterý 9.8.2022.


Upozorňujeme, že z důvodu navýšení věcných nákladů bude od 1.6.2022 zvýšena cena obědů a svačinek dětí, žáků i cizích strávníků (viz tabulka na https://zsusov.cz/skolni-jidelna/). Děkujeme za pochopení!


Vážení rodiče, dovoluji si Vás tímto upozornit na nutnost odhlašování obědů v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole. První den nemoci má dítě ještě nárok na dotovanou stravu, ovšem tento nárok druhým dnem zaniká a v případě neodhlášení dítěte u vedoucí stravovny musí strávník uhradit cenu oběda včetně věcných nákladů! Prosím Vás tímto, abyste odhlašování prováděli na tel. č. 603 297 046 (postačí i SMS) či emailu: pavlinarohacova@seznam.cz. V případě, že obědy i přes absenci Vašeho dítěte ve škole neodhlásíte, budou tyto připočteny k úhradě při platbě stravného na další měsíc – ceny stravného při neodhlášení jídla najdete zde: Ceny stravného při neodhlášení

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. č. 737 560 626. Děkuji. S pozdravem

 

 

Ing. David Kalousek, ředitel školy