Upozornění

UPOZORNĚNÍ!

 

Vážení strávníci, od 24.7. do 7.8.2023 včetně bude provoz školní jídelny přerušen z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení!


Vážení strávníci, z důvodu navyšování cen potravin i energií jsme nuceni od 1.3.2023 navýšit ceny stravného u všech věkových kategorií (viz https://zsusov.cz/skolni-jidelna/). Zároveň Vás z tohoto důvodu prosíme o navýšení limitu inkasa na 1000,- Kč pro oběd na žáka a na 1500,- Kč na svačinku i oběd na žáka při bezhotovostní úhradě.

Dále znovu upozorňujeme na nutnost odhlašování obědů v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole. První den nemoci má dítě ještě nárok na dotovanou stravu, ovšem tento nárok druhým dnem zaniká. Prosíme Vás tímto, abyste odhlašování prováděli na tel. č. 603 297 046 (postačí i SMS) či e-mailu pavlinarohacova@seznam.cz a to nejpozději do 6:00 prvního dne nepřítomnosti ve škole. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy nestihne odhlásit, může si oběd první den nepřítomnosti vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době výdeje obědů. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů.

Děkujeme za pochopení!


Vážení rodiče od 2.9.2022 budeme pro žáky opět nabízet svačinky za cenu 20,- Kč. Upozorňujeme že v případě zájmu je nutné tyto nahlásit a uhradit u vedoucí školní jídelny, přičemž nebude brán zřetel na to, zda-li dítě svačinky již v minulosti odebíralo či nikoliv ! V případě dotazů se obraťte na vedoucí školní jídelny či přímo na mne. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy

 


Upozorňujeme, že od pondělí 25.7. do pondělí 8.8.2022 včetně bude provoz školní jídelny přerušen a to z důvodu čerpání dovolené zaměstnankyň jídelny. Děkujeme za pochopení! Provoz bude obnoven v úterý 9.8.2022.


Upozorňujeme, že z důvodu navýšení věcných nákladů bude od 1.6.2022 zvýšena cena obědů a svačinek dětí, žáků i cizích strávníků (viz tabulka na https://zsusov.cz/skolni-jidelna/). Děkujeme za pochopení!


Vážení rodiče, dovoluji si Vás tímto upozornit na nutnost odhlašování obědů v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole. První den nemoci má dítě ještě nárok na dotovanou stravu, ovšem tento nárok druhým dnem zaniká a v případě neodhlášení dítěte u vedoucí stravovny musí strávník uhradit cenu oběda včetně věcných nákladů! Prosím Vás tímto, abyste odhlašování prováděli na tel. č. 603 297 046 (postačí i SMS) či emailu: pavlinarohacova@seznam.cz. V případě, že obědy i přes absenci Vašeho dítěte ve škole neodhlásíte, budou tyto připočteny k úhradě při platbě stravného na další měsíc – ceny stravného při neodhlášení jídla najdete zde: Ceny stravného při neodhlášení

V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. č. 737 560 626. Děkuji. S pozdravem

 

 

Ing. David Kalousek, ředitel školy