Upozornění

UPOZORNĚNÍ!

Upozorňujeme, že z důvodu navýšení věcných nákladů bude od 1.6.2022 zvýšena cena obědů a svačinek dětí, žáků i cizích strávníků (viz tabulka na https://zsusov.cz/skolni-jidelna/). Děkujeme za pochopení!


Vážení rodiče, dovoluji si Vás tímto upozornit na nutnost odhlašování obědů v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole. První den nemoci má dítě ještě nárok na dotovanou stravu, ovšem tento nárok druhým dnem zaniká a v případě neodhlášení dítěte u vedoucí stravovny musí strávník uhradit cenu oběda včetně věcných nákladů! Prosím Vás tímto, abyste odhlašování prováděli na tel. č. 603 297 046 (postačí i SMS) či emailu: pavlinarohacova@seznam.cz. V případě, že obědy i přes absenci Vašeho dítěte ve škole neodhlásíte, budou tyto připočteny k úhradě při platbě stravného na další měsíc – ceny stravného při neodhlášení jídla najdete zde: Ceny stravného při neodhlášení

Zároveň bych Vás rád informoval, že od 1.3.2022 začneme ve školní jídelně pro žáky opět nabízet svačinky za cenu 17 Kč (zde jsme nuceni z důvodu rostoucích nákladů navýšit cenu o 2,- Kč). Upozorňuji, že v případě zájmu je nutné tyto nahlásit a uhradit u vedoucí školní jídelny, přičemž nebude brán zřetel na to, zda-li dítě svačinky již v minulosti odebíralo či nikoliv. V případě dotazů se obraťte na vedoucí školní jídelny či přímo na mne. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy


Vážení strávníci, z důvodu navýšení cen potravin a osobních nákladů bude od 1.12.2021 zvýšena cena obědů žáků i cizích strávníků (viz tabulka níže).

 

Kategorie

Cena

Úprava od 1.12.2021

Mateřská škola – přesnídávka 11,-
Mateřská škola – oběd 20,-
Mateřská škola – svačinka 9,-
Žáci ZŠ 7 – 10 let 23,- 25,-
Žáci ZŠ 11 – 14 let 26,- 28,-
Žáci 15 a více let 29,- 32,-
Cizí strávníci (do rendlíků) 65,- 70,-
Cizí strávníci (oběd ve ŠJ) 65,- 70,-
Žáci ZŠ – svačinky 15,-

Děkujeme za pochopení!


 

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od pondělí 1.3.2021 zakazuje pohyb a pobyt v prostorách školní jídelny osobám bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95)
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének.

Osoba, která není vybavena výše uvedeným ochranným prostředkem, nebude do prostor jídelny vpuštěna!

Zároveň je povinností všech vstupujících osob provést dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem u vchodu do jídelny.

Děkujeme za pochopení!


Vážení rodiče,

dovoluji si Vás tímto upozornit na nutnost odhlašování obědů v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole vyšší jak jeden den. První den nemoci má dítě ještě nárok na dotovanou stravu, ovšem tento nárok druhým dnem zaniká a v případě neodhlášení dítěte u vedoucí stravovny musí strávník uhradit cenu oběda včetně věcných nákladů.

Prosím Vás tímto, abyste odhlašování prováděli na tel. č. 603 297 046 (postačí i SMS) či emailu pavlinarohacova@seznam.cz.
Dále upozorňuji na nutnost nošení stravenek, jedná se o doklad, který musí vedoucí stravovny vybírat a podléhá kontrole. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. č. 737 560 626. Děkuji. S pozdravem

 

 

Ing. David Kalousek, ředitel školy