Upozornění

UPOZORNĚNÍ!

Vážení strávníci, pokud platíte obědy v hotovosti, z provozních důvodů prosíme na měsíc duben tyto zaplatit do 28.3.2024 u vedoucí školní jídelny. Děkujeme za pochopení!


Vážení strávníci, od 1.1.2024 dochází ke změně ceny svačinek pro žáky ZŠ na 21,- Kč.


Vážení strávníci, z důvodu navyšování cen potravin i energií jsme nuceni od 1.3.2023 navýšit ceny stravného u všech věkových kategorií (viz https://zsusov.cz/skolni-jidelna/). Zároveň Vás z tohoto důvodu prosíme o navýšení limitu inkasa na 1000,- Kč pro oběd na žáka a na 1500,- Kč na svačinku i oběd na žáka při bezhotovostní úhradě.

Dále znovu upozorňujeme na nutnost odhlašování obědů v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole. První den nemoci má dítě ještě nárok na dotovanou stravu, ovšem tento nárok druhým dnem zaniká. Prosíme Vás tímto, abyste odhlašování prováděli na tel. č. 603 297 046 (postačí i SMS) či e-mailu pavlinarohacova@seznam.cz a to nejpozději do 6:00 prvního dne nepřítomnosti ve škole. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy nestihne odhlásit, může si oběd první den nepřítomnosti vyzvednout do vlastního jídlonosiče v době výdeje obědů. Pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, musí strávník nebo jeho zákonný zástupce uhradit poplatek nejen ve výši finančního normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních a mzdových nákladů.

Děkujeme za pochopení!