Upozornění

UPOZORNĚNÍ!

Vážení strávníci, vzhledem k odstávce elektrické energie dne 20.9.2021 bude v tento den provoz školní jídelny přerušen. Děkujeme za pochopení!

Ing. David Kalousek

ředitel školy


Vážení rodiče, milí žáci, vzhledem k aktuálním protiepidemickým podmínkám a doporučení skupinové izolace žáků, nebudou placené svačinky v měsíci září k dispozici. Pokud se nákazová situace nebude zhoršovat, předpokládáme poskytování svačinek od měsíce října. Děkujeme za pochopení!


 

Z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se od pondělí 1.3.2021 zakazuje pohyb a pobyt v prostorách školní jídelny osobám bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je:

  • respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95% dle příslušných norem (např. FFP2/KN95)
  • zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

které brání šíření kapének.

Osoba, která není vybavena výše uvedeným ochranným prostředkem, nebude do prostor jídelny vpuštěna!

Zároveň je povinností všech vstupujících osob provést dezinfekci rukou dezinfekčním prostředkem u vchodu do jídelny.

Děkujeme za pochopení!


Vážení rodiče,

dovoluji si Vás tímto upozornit na nutnost odhlašování obědů v případě nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole vyšší jak jeden den. První den nemoci má dítě ještě nárok na dotovanou stravu, ovšem tento nárok druhým dnem zaniká a v případě neodhlášení dítěte u vedoucí stravovny musí strávník uhradit cenu oběda včetně věcných nákladů.

Prosím Vás tímto, abyste odhlašování prováděli na tel. č. 603 297 046 (postačí i SMS) či emailu pavlinarohacova@seznam.cz.
Dále upozorňuji na nutnost nošení stravenek, jedná se o doklad, který musí vedoucí stravovny vybírat a podléhá kontrole. V případě dotazů mne neváhejte kontaktovat na tel. č. 737 560 626. Děkuji. S pozdravem

 

 

Ing. David Kalousek, ředitel školy