Příběhy našich sousedů

Projekt příběhy našich sousedů, při kterém starší školní děti natáčejí vzpomínky místních pamětníků a publicisticky je zpracovávají organizuje společnost POST BELLUM a jde v něm o setkávání dětí školou povinných s nejstarší generací. Prostřednictvím vyprávění pamětníků mohou děti lépe pochopit bezprostřední minulost i součastnost a představit si také svou budoucnost. Do tohoto projektu jsou na naší škole zapojeni 4 žáci 9. ročníku, kteří:
  • vyhledají pamětníka se vztahem k místu, ve kterém žijí
  • natočí jeho vyprávění na kameru nebo diktafon
  • zúčastní se video workshopu nebo workshopu v rozhlase
  • digitalizují fotografie a ověří fakta vyprávění v archivech
  • vytvoří z příběhu rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž, ale třeba i komiks či jiný výstup
  • představí příběh a výsledky své práce před spolužáky, týmy z ostatních škol, pamětníky, rodiči a dalšími na slavnostní závěrečné prezentaci