Ekosoutěže

Průběžné výsledky:


 • vyhlášení soutěží na školní rok 2021/2022:
 • soutěž baterie
 • soutěž elektrozařízení
 • soutěž hliník
 • soutěž víčka od PET lahví
 • Jak sbírat? ekosoutěže
 • Bodování elektrospotřebičů
 • ve škole probíhá sběr drobných baterií (soutěž Recyklohraní), celkem se ve školním roce 2020/2021 podařilo vybrat od žáků  198 188 g baterií
 • ve škole probíhá sběr drobných elektrozařízení (soutěž Recyklohraní), zde se nám podařilo ve školním roce 2020/2021 nasbírat 650 ks elektrozařízení,
 • ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2020/2021 vybrat v soutěži mezi třídami celkem 92 455 g vršků od PET lahví (42 025 ks vršků),
 • v neposlední řadě jsme v rámci ekosoutěží sbírali i hliník (hliníkové plechovky) a zde se podařilo ve školním roce 2020/2021 nasbírat 143 470 g hliníku,,
 • veškerý sběr byl z naší školy odvážen na recyklaci a následně jsme za něj získali body do celostátní soutěže Recyklohraní,
 • víčka od PET lahví byla předána rodičům handicapované dívenky, kteří jejich prodejem získají finanční prostředky na pořízení kompenzačních pomůcek,
 • výtěžek z prodeje hliníku ve výši 1 500,- Kč byl zaslán na účet pomoci postiženým tornádem na jižní Moravu,
 • přehled vybraných odměn najdete zde: SEZNAM ODMĚN ZE SOUTĚŽE RECYKLOHRANÍ,
 • výsledky sběru těchto komodit jednotlivých tříd ve školním roce 2020/2021 jsou uvedeny v níže připojených tabulkách:

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za poslední roky:

Environmentální vyúčtování za rok 2019: