Ekosoutěže

Průběžné výsledky: • vyhlášení soutěží na školní rok 2022/2023:
 • soutěž baterie
 • soutěž elektrozařízení
 • soutěž hliník
 • soutěž víčka od PET lahví
 • Jak sbírat? ekosoutěže
 • Bodování elektrospotřebičů
 • ve škole probíhá sběr drobných baterií (soutěž Recyklohraní), celkem se ve školním roce 2021/2022 podařilo vybrat od žáků  531 606  g baterií
 • ve škole probíhá sběr drobných elektrozařízení (soutěž Recyklohraní), zde se nám podařilo ve školním roce 2021/2022 nasbírat 660 ks elektrozařízení,
 • ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2021/2022 vybrat v soutěži mezi třídami celkem 102 269  g vršků od PET lahví (cca 46 485 ks vršků),
 • v neposlední řadě jsme v rámci ekosoutěží sbírali i hliník (hliníkové plechovky) a zde se podařilo ve školním roce 2021/2022 nasbírat 219 853  g hliníku,,
 • veškerý sběr byl z naší školy odvážen na recyklaci a následně jsme za něj získali body do celostátní soutěže Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, kde se nám podařilo získat 2941 bodů a umístit se na 45. místě ze všech zapojených 1668 škol z celé ČR. Z pohledu Olomouckého kraje nám patřilo krásné 7. místo a odměnou nám pak byla obdržená dárková poukázka na částku 3000,- Kč v prodejnách Kaufland. Každý žák tak na konci školního roku obdržel pitíčko a oplatek jako poděkování za třídění odpadů.

 • víčka od PET lahví byla předána jednak CHARITĚ v Zábřeze do chráněné dílny k dalšímu využití, jednak rodičům handicapovaného chlapce, kteří jejich prodejem získají finanční prostředky na pořízení kompenzačních pomůcek,
 • přehled vybraných odměn najdete zde: SEZNAM ODMĚN ZE SOUTĚŽE RECYKLOHRANÍ,
 • výsledky sběru těchto komodit jednotlivých tříd ve školním roce 2021/2022 jsou uvedeny v níže připojených tabulkách:

 

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za poslední rok: