Ekosoutěže

Výsledky:

 • Ekosoutěže konečné výsledky 2023_2024
 • vyhlášení soutěží na školní rok 2023/2024:
 • soutěž baterie
 • soutěž elektrozařízení
 • soutěž hliník
 • soutěž víčka od PET lahví
 • Jak sbírat? Ekosoutěže
 • Bodování elektrospotřebičů
 • ve škole probíhá sběr drobných baterií (soutěž Recyklohraní), celkem se ve školním roce 2023/2024 podařilo vybrat od žáků  713 482  g baterií
 • ve škole probíhá sběr drobných elektrozařízení (soutěž Recyklohraní), zde se nám podařilo ve školním roce 2023/2024 nasbírat 2 150 ks elektrozařízení,
 • ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2023/2024 podařilo vybrat v soutěži mezi třídami  118 796  g vršků od PET lahví (cca 54 000 ks vršků),
 • v neposlední řadě jsme v rámci ekosoutěží sbírali i hliník (hliníkové plechovky) a zde se podařilo ve školním roce 2023/2024 nasbírat 439 989  g,
 • veškerý sběr byl z naší školy odvážen na recyklaci a následně jsme za něj získali body do celostátní soutěže Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, kde se nám podařilo získat 6248 bodů a umístit se na 22. místě ze 1611 zapojených škol v ČR a v rámci Olomouckého kraje dokonce na místě 5., za což jsme obdrželi poukázku společnosti Kaufland v hodnotě 3000,-, za kterou jsme zakoupili drobné odměny pro každého žáka školy jako poděkování za aktivní účast v soutěži. Každý žák tak na konci školního roku obdržel pitíčko a oplatek jako poděkování za třídění odpadů. Má to smysl, třiďme odpad!

 • víčka od PET lahví byla předána rodičům handicapovaného chlapce, kteří jejich prodejem získají finanční prostředky na pořízení kompenzačních pomůcek a také CHARITĚ Zábřeh
 • výsledky sběru těchto komodit jednotlivých tříd ve školním roce 2022/2023 jsou uvedeny v níže připojených tabulkách:

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022: