Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Ekosoutěže

Průběžný stav:
 • vyhlášení soutěží na školní rok 2020/2021:
 • soutěž baterie
 • soutěž elektrozařízení
 • soutěž hliník
 • soutěž víčka od PET lahví
 • jak sbírat? ekosoutěže
 • Bodování elektrospotřebičů
 • ve škole probíhá sběr drobných baterií (soutěž Recyklohraní), celkem se ve školním roce 2019/2020 podařilo vybrat od žáků  347 753 g baterií
 • ve škole probíhá sběr drobných elektrozařízení (soutěž Recyklohraní), zde se nám podařilo ve školním roce 2019/2020 nasbírat 620 ks elektrozařízení,
 • ve škole probíhá sběr vršků od PET lahví, celkem se ve školním roce 2019/2020 vybrat v soutěži mezi třídami celkem 178 296 g vršků od PET lahví (81 043 ks vršků)
 • v neposlední řadě jsme v rámci ekosoutěží sbírali i hliník (hliníkové plechovky) a zde se podařilo ve školním roce 2019/2020 nasbírat 188 143 g hliníku
 • veškerý sběr byl z naší školy odvážen na recyklaci a následně jsme za něj získali body do celostátní soutěže Recyklohraní, víčka od PET lahví byla předána Charitě Zábřeh
 • přehled vybraných odměn najdete zde: SEZNAM ODMĚN ZE SOUTĚŽE RECYKLOHRANÍ
 • výsledky sběru těchto komodit jednotlivých tříd ve školním roce 2019/2020 jsou uvedeny v níže připojených tabulkách:

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2020:

Environmentální vyúčtování za rok 2019: