Pečujeme o děti na ZŠ v Úsově

Název projektu: Pečujeme o děti na ZŠ v Úsově

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016399

Financování: projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2022

Anotace projektu:

Projekt řeší tyto formy zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ:

– „dětský klub“ s kapacitou 15 dětí a delší provozní dobou než školní družina

– příměstské tábory v době školních prázdnin s kapacitou 20 dětí

 

Realizací projektu dojde ke snížení rozdílů v postavení žen a mužů na pracovním trhu a sladění

rodinného a pracovního života.

 

Cíl projektu:

Sladění rodinného a pracovního života tím, že rodiny budou moci využívat zařízení péče o děti na 1. stupni naší základní školy v době mimo školní vyučování.

V rámci projektu byla modernizována keramická dílna na místnost se zázemím pro dětský klub i příměstské tábory: