Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Školní družina

Grafika

Ve školním roce 2020/2021 se činnost školní družiny řídí školním vzdělávacím programem pro ŠD. Provoz ŠD je zajištěn ve 2 odděleních, přičemž I. oddělení vede vychovatelka Iveta Honigová a je zde zapsáno 30 dětí. II. oddělení vede vychovatelka Lenka Bílková a je zde zapsáno 10 dětí.

Provoz školní družiny I. oddělení:

Ranní po – pá 6.30 – 7.30
Odpolední po – pá 11.15 – 15.00

Provoz školní družiny II. oddělení:

Odpolední po – pá 11.15 – 15.30