Školní družina

Grafika

Ve školním roce 2023/2024 se činnost školní družiny řídí školním vzdělávacím programem pro ŠD. Provoz ŠD je zajištěn ve dvou odděleních, přičemž vychovateli I. oddělení jsou Zuzana Rožnovjáková a Marcel Kunert, vychovatelkami II. oddělení  pak Lucie Vítková a Petra Bergová

 

Provoz školní družiny I. oddělení:

Ranní po – pá 5.30 – 7.30
Odpolední po – pá 11.45 – 16.00

Provoz školní družiny II. oddělení:

Odpolední po – pá 12:10 – 15.00