Školní družina

Grafika

Ve školním roce 2023/2024 se činnost školní družiny řídí školním vzdělávacím programem pro ŠD. Provoz ŠD je zajištěn ve dvou odděleních, přičemž vychovatelem I. oddělení je Marcel Kunert, vychovatelkami II. oddělení  pak Lucie Vítková a Petra Bergová

 

Provoz školní družiny I. oddělení:

Ranní po – pá 5.30 – 7.30
Odpolední po – pá 11.45 – 16.00

Provoz školní družiny II. oddělení:

Odpolední po – pá dle rozvrhu – 15.00