Školní družina

Grafika

Ve školním roce 2021/2022 se činnost školní družiny řídí školním vzdělávacím programem pro ŠD. Provoz ŠD je zajištěn ve 2 odděleních, přičemž I. oddělení vede vychovatelka Iveta Honigová a je zde zapsáno 30 dětí. II. oddělení vede vychovatelka Ing. Lenka Ošťádalová a je zde zapsáno 10 dětí.

Provoz školní družiny I. oddělení:

Ranní po – pá 6.30 – 7.30
Odpolední po – pá 11.15 – 15.00

Provoz školní družiny II. oddělení:

Odpolední po – pá 12:15 – 13.30