ZŠ ÚSOV – ŠABLONY JAK

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Jan Amos Komenský a správní orgán příslušný dle § 14 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě námi podané žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 02_22_002 s názvem Šablony pro MŠ a ZŠ I v aktuálním znění, priority 2 – Vzdělávání, podle § 14 odst. 4 a § 14m odst. 1 písm. a) rozpočtových pravidel rozhodlo v řízení o žádosti přijaté dne 17. 3. 2023 o poskytnutí dotace ve výši 1 239 746,00 Kč.

Název projektu: ZŠ ÚSOV – ŠABLONY JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0005752

Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 2. 2023

Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025

Doba trvání projektu: 31 měsíců

Účel dotace:
– zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání
– zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

K tomuto budou v rámci projektu realizovány následující aktivity resp. šablony:

Mateřská škola:

 • 1.I/4 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ (21x)
 • 1.I/5 – Spolupráce pracovníků ve vzdělávání MŠ (16x)
 • 1.I/6 – Inovativní vzdělávání dětí v MŠ (6x)
 • 1.I/8 – Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ (31x)

Základní škola:

 • 1.II/7 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ (26x)
 • 1.II/8 – Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ZŠ (3x)
 • 1.II/9 – Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ (14x)
 • 1.II/11 – Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v ZŠ (11x)

Školní družina:

 • 1.V/1 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD (2x)
 • 1.V/2 – Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD (1x)
 • 1.V/3 – Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání (2x)

Školní klub:

 • 1.V/1 – Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD (5x)
 • 1.V/2 – Spolupráce pracovníků ve vzdělávání ŠD (2x)

PROJEKT ZŠ ÚSOV – ŠABLONY JAK je spolufinancován Evropskou unií