Zaměstnanci

FUNKCE ZAMĚSTNANCI
vedoucí školní jídelny Pavlína Roháčová
vedoucí kuchařka Olga Pišosová
kuchařka Miroslava Rečková
kuchařka Petra Rozehnalová
pomocná kuchařka Jana Vítková
pomocná kuchařka Zuzana Králová