Zaměstnanci

FUNKCE ZAMĚSTNANCI
vedoucí školní jídelny Pavlína Roháčová
vedoucí kuchařka Olga Pišosová
kuchařka Miroslava Rečková
kuchařka Petra Rozehnalová
pomocná kuchařka Alena Slezáková
pomocná kuchařka Zuzana Králová