Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Školní poradenské pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Iveta Václavíková
Konzultační hodiny:

  • Pondělí: 12.15 – 13.00 hodin
  • Čtvrtek: 13.45 – 14.40 hodin

Školní metodik prevence

Mgr. Jindra Pochožajová
Konzultační hodiny:

  • Pondělí: 12.30 – 13.45 hodin
  • Středa: 10.30 – 12.10 hodin

Program poradenských služeb 2020_2021