Učíme se venku v Úsově

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace

Celkové způsobilé výdaje:       247 571,- Kč

Výše příspěvku SFŽP ČR:         210 435,35 Kč (85%)

Výše příspěvku žadatele:                  37 135,65 Kč (15%)

Termín realizace: 1.8.2020 – 31.12.2022

Bližší informace budou zveřejňovány na http://www.ucimesevenku.webnode.cz