Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Rozvoj digitálních kompetencí

Naše škola je od roku 2020 zapojena do projektu Rozvoj digitálních kompetencí pedagogů při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož hlavním řešitelem je doc. Mgr. Jiří LANGER, Ph.D. z UP Olomouc.