Školská rada

Zápisy:

Členové Školské rady:

  • Mgr. Jiřina Holoušová – za pedagogické pracovníky školy
  • Mgr. Iveta Václavíková – za pedagogické pracovníky školy
  • Petra Bergová – za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Michal Kuruc – za zákonné zástupce nezletilých žáků
  • Mgr. Benedikt Lavričník – za zřizovatele
  • Bc. Michaela Hašková – za zřizovatele

 

Jednací řád: 

Volby do školské rady: