Pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci školy
Ing. David Kalousek ředitel školy
Mgr. Jiřina Holoušová vedoucí učitelka 1. stupně, třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Iveta Václavíková zástupce ředitele pro 2. stupeň, třídní učitelka 8. třídy, výchovný poradce
Mgr. Zuzana Soukopová třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Žaneta Kubíková třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Jana Koštovalová třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Martina Klosová třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Jindra Pochožajová třídní učitelka 6. třídy, školní metodik prevence
Mgr. Dominika Pavlíková třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Tomáš Foltas třídní učitel 9. třídy
Mgr. Jaroslava Nespěšná učitelka
Vojtěch Častulík učitel
Mgr. Šárka Johanová učitelka
Dr. Ing. Františka Nováková učitelka
Zuzana Rožnovjáková asistentka pedagoga v 1. třídě
Lenka Halabicová asistentka pedagoga ve 2. třídě
Lucie Vítková asistentka pedagoga ve 2. třídě
Petra Bergová asistentka pedagoga ve 4. třídě
Zdenka Janíčková asistentka pedagoga v 6. třídě
Mgr. Kristýna Chaloupková speciální pedagog
Nepedagogičtí pracovníci školy
Ludmila Tylšarová ekonomka
Jan Honig školník
Božena Raub uklízečka
Alena Slezáková uklízečka