Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci školy
Ing. David Kalousek ředitel školy
Mgr. Jiřina Holoušová vedoucí učitelka 1. stupně, třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Iveta Václavíková vedoucí učitelka 2. stupně, třídní učitelka 9. třídy
Mgr. Jana Koštovalová třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Michaela Petruš třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Jaroslava Nespěšná třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Dominika Pavlíková třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Tomáš Foltas třídní učitel 6. třídy
Mgr. Jindra Pochožajová třídní učitelka 7. třídy
Dr. Ing. Františka Nováková třídní učitelka 8. třídy
Mgr. Benedikt Lavrinčík učitel
Bc. Lucie Janošťáková učitelka
Lucie Vítková asistentka pedagoga
Petra Bergová asistentka pedagoga
Zdenka Janíčková asistentka pedagoga
Lenka Bílková asistentka pedagoga
Nepedagogičtí pracovníci školy
Ludmila Tylšarová ekonomka
Jan Honig školník
Božena Raub uklízečka