Pracovníci školy

Pedagogičtí pracovníci školy
Ing. David Kalousek ředitel školy
Mgr. Jiřina Holoušová vedoucí učitelka 1. stupně, třídní učitelka 2. třídy
Mgr. Iveta Václavíková vedoucí učitelka 2. stupně, třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Zuzana Soukopová třídní učitelka 1. třídy
Mgr. Jana Koštovalová třídní učitelka 3. třídy
Mgr. Martina Klosová třídní učitelka 4. třídy
Mgr. Jaroslava Nespěšná třídní učitelka 5. třídy
Mgr. Dominika Pavlíková třídní učitelka 6. třídy
Mgr. Tomáš Foltas třídní učitel 8. třídy
Mgr. Jindra Pochožajová třídní učitelka 9. třídy
Ondřej Joseph Haluza učitel (od 31.10.2022)
Mgr. Šárka Johanová učitelka
Dr. Ing. Františka Nováková učitelka
Radana Tylšarová asistentka pedagoga v 1. třídě
Petra Bergová asistentka pedagoga ve 3. třídě
Zdenka Janíčková asistentka pedagoga v 7. třídě
Lucie Vítková asistentka pedagoga v 9. třídě
Nepedagogičtí pracovníci školy
Ludmila Tylšarová ekonomka
Jan Honig školník
Božena Raub uklízečka
Eva Hrochová uklízečka