Modernizace cvičné kuchyňky

Identifikační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012747

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Financování:     poskytnutá dotace: 822 075,98 Kč

Vlastní zdroje: 43 267,16 Kč

Hlavním cílem projektu je vytvoření a zlepšení podmínek stávajícím i budoucím žákům nejen pro výuku předmětu pracovní činnosti. Kromě kompletní modernizace elektroinstalace, odpadů, vody či nábytku budou zakoupeny nové elektrospotřebiče a pomůcky pro vaření.

Realizace: https://www.youtube.com/watch?v=Rk0aqxyFL3s

Propagační materiál k vytištění: Skládačka – kuchyňka

 

 

PROJEKT MODERNIZACE CVIČNÉ KUCHYŇKY JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ