Plavání

Na základě žádosti naší školy o finanční podporu z dotačního neinvestičního programu MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách nám byl schválen projekt Plavání V– Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace podle evidenčním číslem žádosti PLAV-02-0426/2018. Obdržená částka 22 400,- Kč je využita na úhradu nákladů na dopravu žáků na plavecký výcvik.