Angličtina pro život

 

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU: ANGLIČTINA PRO ŽIVOT

PROGRAM: ERASMUS+

ČÍSLO PROJEKTU: 2022-1-CZ01-KA122-SCH-000074723

DOBA TRVÁNÍ PROJEKTU: 1.11.2022 – 30.4.2024

VÝŠE GRANTU: 44 022 €

AKTIVITY: 

  • skupinová mobilita žáků: 10 účastníků, 2 doprovodné osoby, délka mobility 5 dnů
  • kurzy a odborná školení: 2 účastníci, délka školení 14 dnů
  • krátkodobá vzdělávací mobilita žáků: 10 účastníků, 2 doprovodné osoby, délka mobility 12 dnů

Navrhněte nové logo k projektu Erasmus+ | VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice