Knihovna a studovna

Vážení rodiče,

na naší škole jsme v prostorech přízemí školy naproti šatnám 2. stupně zřídili žákovskou knihovnu a studovnu, kde mají žáci možnost v době mimoškolní vyhledávat informace do jednotlivých předmětů, kopírovat, tisknout či jinak zpracovávat materiály v rámci přípravy do školy. Kromě různých publikací, encyklopedií a knih zakoupených z projektu EU Úsov, jsou zde k dispozici 2 počítače s připojením na internet a multifunkční tiskárna se scannerem. Žáci si mohou knihy vyjma encyklopedií a odborných knih zapůjčit i domů. Provozní doba knihovny a studovny je každý den o velké přestávce od 9:20 do 9:35 a v odpoledních hodinách pak od 12:30 do 15:30

 

Řád školní knihovny a studovny 2016

Katalog knih