Knihovna a studovna

V přízemí školy naproti šatnám 2. stupně je zřízena žákovská knihovna a studovna, kde mají žáci možnost vyhledávat informace do jednotlivých předmětů, kopírovat, tisknout či jinak zpracovávat materiály v rámci přípravy do školy. Kromě různých publikací, encyklopedií a knih zakoupených z projektu EU Úsov, jsou zde k dispozici 2 počítače s připojením na internet a multifunkční tiskárna se scannerem. Žáci si mohou knihy vyjma encyklopedií a odborných knih zapůjčit i domů. Provozní doba knihovny a studovny je každý den o velké přestávce od 9:20 do 9:35.