Inkluzivní vzdělávání

Naše škola se zapojila do projektu Inkluzivní vzdělávání pro Olomoucký kraj reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183 realizovaného Pedagogickou fakultou UP Olomouc. Pedagogická fakulta UP zajišťuje naší škole metodickou podporu pedagogů v oblasti inkluzivního vzdělávání. Mezi oblasti podpory patří:

  • metodické vedení učitelů při společném vzdělávání žáků se SVP, včetně podpory při vedení dokumentace těchto žáků
  • přímá práce (reedukační činnosti) se žákem se SVP
  • podpora při konzultacích se zákonnými zástupci žáků se SVP
  • podpora třídního (školního) klimatu

 

Mentorkou pro naší školu je jmenována Mgr. Iveta Václavíková.