Dva předposlední týdny v měsíci listopadu jsme se v hodinách přírodovědy věnovali půdě. Každá hodina z celkových čtyř byla věnována vždy jiné aktivitě. Tvořili jsme vzorky z půdy, kterou máme na zahradě nebo jsme si kousek odebrali z maminčiny skalky. U vzorků jsme pozorovali vrstvy půdy, dále půdní vzduch, dokonce jsme si vytvořili půdní roztok. Měřili jsme pH půdy a taky její teplotu. Byla to naše premiéra. Nechybělo ani pozorování půdních živočichů pod mikroskopem. Naše nové poznatky jsme si vždy ověřili formou kvízu a následné soutěže prostřednictvím Kahootu. I přes počáteční obavy z možné náročnosti úkolů pro bádání se nám nakonec všechny úkoly podařilo splnit a vyhodnotit. A to především díky pečlivé práci každého jednoho žáka, který byl ochotný pomoci a spolupracovat v týmu.

paní učitelka Pavlíková

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/projekt-puda-5-rocnik/