Adventní čas v 1.třídě

V předvánočním čase navštívil 1.třídu Mikuláš se svou družinou. Některé děti slíbily, že své hříchy napraví a pro jistotu ještě zarecitovali nebo zazpívali písničku, a tak čerti odešli hledat hříšníky jinam. ? Aby nám čekání na nejkrásnější svátky rychleji uteklo, každý den děti plnily úkol z adventního kalendáře. Samozřejmě jsme si připomněli, jaké tradice a zvyky se na Vánoce dodržují, paní učitelka četla z knížky Ježíšek a děti si navzájem pověděly, jak probíhá Štědrý den u nich doma. Společně jsme si nazdobili vánoční stromeček, upekly perníčky, zazpívali koledy, vyrobili vánoční přání a dekorace a těšili se na Vánoce. Protože hodně děti onemocnělo, dárečky, které si děti dávaly mezi sebou, si rozbalovaly až po Vánocích, a tak se mohly těšit ještě na jedno překvapení v novém roce. ?

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/adventni-cas-v-1-tride/