Úspěch v okrskovém kole přespolního běhu

V pondělí 26.9.2022 se vybraní žáci zúčastnili tradičního okrskového kola v přespolním běhu v Mohelnici. V konkurenci mohelnických škol se neztratili a vybojovali následující umístění: První družstvo ve složení Gita Cvešperová, Nicol Djulaj, Rozálie Kocurová, Tereza Šemberová a Klára Tunová v kategorii IIID vybojovalo 2. místo a postoupilo do okresního kola do Šumperku. Druhé družstvo […]

Učíme se venku

V rámci hodiny přírodopisu 9. třídy si žáci zopakovali a připomenuli učivo z 8. ročníku, konkrétně biologii člověka. A protože venku bylo hezké počasí, vyzkoušeli se práci ve skupinách na školním hřišti, kdy bylo jejich úkolem na předkreslenou postavu člověka donést co nejvíce přírodnin či věcí, které měly představovat orgány či části orgánových soustav člověka […]

Výchovný koncert

V úterý 13.9. 2022 k nám opět po roce zavítal pan Mgr. Milan Parnahaj s hudebně vzdělávacím multimediálním a interaktivním pořadem. Pro žáky 1. stupně byl přichystán program Hudební škatulky, pro žáky 2. stupně pak 3. díl rockové krabičky.

Slavnostní zahájení školního roku 2022/2023

Prázdniny utekly jako voda a 1. září začal nový školní rok 2022/2023, jehož slavnostní zahájení proběhlo v tělocvičně školy.  Pro 18 žáků, “prvňáčků“, byl tento den významný také v tom, že byl jejich prvním školním dnem vůbec a proto si pro ně žáci 9. ročníku připravili pasování a předání symbolických klíčů od školy. Poté se přesunuli do své […]

Prosba

Vážení rodiče, vzhledem k novým případům výskytu covidového onemocnění v naší škole se na Vás obracíme s prosbou, abyste děti, pokud projeví známky jakéhokoli nachlazení, bolesti břicha, zvracení, zvýšené teploty, bolesti hlavy, svalové bolesti, bolesti končetin nebo celkové únavy organismu, preventivně otestovali na Covid 19 a v případě pozitivity diskrétně uvědomili třídního učitele/učitelku. Děti nechte […]

Provoz školní družiny ve školním roce 2022/2023

Ve školním roce 2022/2023 se činnost školní družiny řídí školním vzdělávacím programem pro ŠD. Provoz ŠD je zajištěn v jednom oddělení, přičemž vychovatelkou zde bude Iveta Honigová. POZN: Dětský klub bude fungovat v nezměněné podobě jako v loňském roce čili od 5:20. Provoz školní družiny I. oddělení: Ranní po – pá 6.30 – 7.30 Odpolední po – pá […]