Zájmové kroužky při DDM Magnet v Mohelnici

Vážení rodiče, milí žáci, z důvodu pokračujících protiepidemických opatření se zájmové kroužky při DDM Magnet Mohelnice i přes návrat žáků do školy konat v měsíci prosinci nebudou. Pokud se situace bude vyvíjet příznivě, je předpoklad jejich realizace od měsíce ledna 2021. Z hlediska administrativního je třeba odevzdat zápisné do kroužků v plné výši, přičemž jakmile […]

Výuka od 30.11.2020

Vážení rodiče, od pondělí 30.11.2020 je opět povolena osobní přítomnost zbývajících žáků 1. stupně (3. – 5. třída) a 2. stupně ve škole. Výuka na 1. stupni bude probíhat dle zářijového rozvrhu, pouze v hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv a hodiny tělesné výchovy budou nahrazeny jiným vzdělávacím obsahem. Žáci docházející na oběd mají tento automaticky přihlášený, […]

Úspěch v jazykovém šampionátu

Základní škola a Mateřská škola Úsov, příspěvková organizace je vítězem okresního kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žáci 3. třídy získali prvenství v procvičování slovíček v okrese Šumperk a postupují do krajského kola. V pondělí 9. listopadu se žáci naší školy zapojili do celočeské soutěže v učení cizích jazyků s názvem Podzimní WocaBee šampionát. Ve druhém ročníku soutěže v procvičování […]

Informace

Vážení rodiče, milí žáci, dle sdělení Ministerstva zdravotnictví zůstávají školy i nadále uzavřené tzn. že od pondělí 2.11.2020 pokračujeme v nastavené distanční výuce. Žáci mají opět nárok na oběd za dotovanou cenu, pokud chcete tohoto využívat, je potřeba obědy nahlásit u vedoucí školní jídelny p. Roháčové (tel. č. 603 297 046). Ing. David Kalousek, ředitel […]

ICT NÁSTĚNKA

ICT nástěnku pro podporu distanční výuky pro rodiče a žáky zpracovanou v rámci projektu MAP Mohelnicko II najdete na https://cs.padlet.com/ictmohelnicko/podporaMAP

Informace pro 7. třídu

Vážení rodiče žáků 7. ročníku, níže Vám předkládám rozvrh hodin pro distanční výuku:   7. TŘÍDA 1.hodina (7:40- 8:25) 2.hodina (8:35 – 9:20) 3.hodina (9:35 – 10:20) 4.hodina (10:30 – 11:15) 5.hodina (11:25 – 12:10) Pondělí Matematika Český jazyk Fyzika Ruský jazyk Dějepis Úterý ŘEDITELSKÉ VOLNO Středa Matematika Anglický jazyk Dějepis Fyzika Zeměpis Čtvrtek Přírodopis […]

Informace pro 6. třídu

Vážení rodiče žáků 6. ročníku, níže Vám předkládám rozvrh hodin pro distanční výuku:   6. TŘÍDA 1.hodina (7:40- 8:25) 2.hodina (8:35 – 9:20) 3.hodina (9:35 – 10:20) 4.hodina (10:30 – 11:15) 5.hodina (11:25 – 12:10) Pondělí Matematika Český jazyk Anglický jazyk Fyzika Přírodopis Úterý ŘEDITELSKÉ VOLNO Středa Anglický jazyk Český jazyk Matematika Přírodopis   Čtvrtek […]