Pohádkový týden v 1. třídě

Celý týden jsme se v hodinách čtení věnovali známým pohádkám. Děti si připomněly pohádku O dvanácti měsíčkách, O červené Karkulce, O třech prasátkách a O třech medvědech. Ve skupinkách řadily obrázky, jak šly za sebou podle dějové posloupnosti. Svou slovní zásobu uplatnily při vypravování pohádky podle obrázkové osnovy, což některým dětem dalo opravdu zabrat. Zkusily […]

Školní akademie

Malé ohlédnutí za školní akademií najdete na https://www.youtube.com/watch?v=BpeGK6oO3Q8 Zbývá dodat, že v příštím týdnu budeme rodiče informovat o možnosti zakoupení videa z této akce.