Beseda 3. třídy

Žijeme v digitální době, a proto dne 19. 4. 2023 prožili žáci 3. třídy netradiční den. Na dvě vyučovací hodiny k nim zavítali mladí lektoři ze Šumperka, aby je interaktivní besedou „Jak přežít na netu“ provedli nástrahami internetu a sociálních sítí a naučili je zásadám jejich bezpečného používání. Děti se dozvěděly mnoho nového nejen k danému tématu, ale i samy o sobě navzájem. Všem se skvěle spolupracovalo a vyhrazený čas uplynul jako voda.

Děkujeme tímto za podporu nejen vedení školy, ale i Radě rodičů, která nám na uskutečnění této mimořádné, ale velmi důležité besedy, finančně přispěla.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/beseda-3-trida/

Jana Koštovalová, tř. uč.