Beseda – Exotické ptactvo

Ve středu 19. června naši školu navštívil pan Vachutka, aby děti mateřské školy a základní školy prvního stupně seznámil se záchranným programem exotických ptáků. Děti viděly různé druhy ar, andulky, holuba diamantového či hrdličky. Zapálené vyprávění o chovu pan Vachutka střídal s promítáním fotografií. Nakonec si děti mohly nechat přistát hrdličky přímo na své paži. Beseda byla velmi zajímavá a panu Vachutkovi patří velký dík.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/beseda-o-exotickem-ptactvu/