Beseda o třídění odpadů

Opět po 2 letech na naši školu zavítala společnost EKO-KOM, a.s. s besedou Tonda Obal na cestách, v rámci níž si žáci připomenuli zásady i význam třídění odpadů. Lektoři měli připraveny i ukázky výrobků, které vzniknou z recyklovaného materiálu či ukázky nerostných surovin, které tříděním dopadů šetříme.

Fotografie najdete https://zsusov.cz/fotogalerie/tonda-obal-na-cestach/