Čarodějnice – 3. ročník (Projektový den)

Dne 29. 4. 2022 jsme i my, ve třetí třídě, měli čarodějnický den. To ale neznamená, že jsme se celý den flákali. V českém jazyku jsme si zopakovali slovní druhy s čarodějem Metodějem, v matematice nás čekaly zábavné čarodějnické úlohy s čarodějnicí Elfínou a ve čtení jsme četli různé čarodějné pohádky. Také zbyl čas i na pár her. Všechny děti mají pochvalu za krásné kostýmy. Dle fotografií je vidět, jak jsme si den užili. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/projektovy-den-carodejnice-ve-3-tride/