Čarodějnice ve 2. třídě

30.4. čekal žáky projektový den na téma Čarodějnice. Kouzelný pozdrav, čarodějnická osmisměrka nebo také omalovánka na aktuální učivo-to vše si dnes žáci vyzkoušeli. Na závěr si malí čarodějové a malé čarodějnice vyrobili svoji podobiznu.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/carodejnice-ve-2-tride/