ČESKÝ DEN PROTI RAKOVINĚ

I v letošním roce jsme se zúčastnili celorepublikové sbírky Český den proti rakovině. Za prodej kytiček se nám podařilo vybrat rekordní částku 9 392 Kč.

S organizací sbírky pomáhali zástupci školního parlamentu, zaměstnanci Zámecké restaurace, Hospodářských potřeb, prodejny COOP a Mateřské školy v Klopině.

Všichni výše jmenovaní si zaslouží velké poděkování stejně jako žáci, rodiče, zaměstnanci naší školy a občané, kteří si zakoupili kytičku za minimální částku 20 Kč.

Věříme, že i v příštím roce se nám společně podaří vybrat aspoň tak krásnou částku jako letos.

DĚKUJEME!