Co jsme v roce 2022 udělali pro životní prostředí?

Díky žákům, rodičům, prarodičům a přátelům školy se naše základní škola může za rok 2022 pochlubit výsledky sběru vysloužilého elektrozařízení předaného ke zpětnému odběru společnosti Elektrowin o celkové hmotnosti 2,46 t. Ušetřili jsme tak spotřebu elektřiny a snížili produkci skleníkových plynů. Nespotřebovali jsme ropu, železnou rudu, měď a hliník, které jsou potřebné pro průmyslovou výrobu. Nahradili jsme je právě recyklací odevzdaných spotřebičů.

Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.

Vyplývá z něj, že došlo za rok 2022 k úspoře produkce CO2 o 29,37 tun. Tipnete si, kolik smrků pohltí stejné množství CO2? 12 ks!

Také nebylo nutné vytěžit a spotřebovat 1 442,21 litrů ropy. Představte si, že z tohoto množství se pokryje spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 54 krát.

Došlo také k úspoře 14 846,43 kWh energie. Asi stejné množství, jako kdybychom spustili cyklus myčky nádobí 14847 krát.

Z odevzdaného množství spotřebičů se podařilo vrátit do výroby 1 422,69 kg železa. Takové množství recyklovaného železa je možné použít pro výrobu 59 ks nových praček, aniž by bylo nutné těžit železnou rudu.

Recyklací vysbíraných spotřebičů se také podařilo získat 49,44 kg mědi, což stačí pro ražbu 8791 1€ mincí, nebo 60,56 kg hliníku, který by stačil na výrobu 4038 plechovek o objemu 0,33 l.

Pamatujte! Elektrozařízení obsahuje nejen dále využitelné materiály, ale také škodlivé látky. Odhozením do popelnice se elektrozařízení nedostanou k recyklaci, ale skončí nevyužité na skládce. Odevzdávejte spotřebiče na sběrný dvůr nebo poslednímu prodejci při zakoupení nového!