Den s knihou

V pondělí 21. 3. 2022 jsme s dětmi navštívili úsovskou knihovnu. Paní knihovnice měla pro děti připravených několik ukázek z knih, které především obsahovaly pověsti pro děti. Poté si děti mohly knihy prohlížet, číst si z nich nebo si nějakou vypůjčit domů. Dále jsme na toto téma navázali ve škole, a to češtinou, kde děti v knihách vyhledávaly podstatná jména a vymýšlely názvy pohádkových bytostí. V matematice jsme počítali slovní úlohy a odhadovali délku a počet stran knih. Ve čtení všechny děti představily svoji oblíbenou knihu a náš den s knihou jsme završili výtvarnou výchovou, kde si děti svoji vlastní knihu vyrobily. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/den-s-knihou/.