Den Země ve 2. a 4. třídě

V ranních hodinách se děti sešly ve svých kmenových třídách, kde měly připravený svůj program. Druháčci si popovídali o tom, proč se slaví Den Země, na zeměkouli si přiblížili pevniny, moře a oceány naší planety Země a vysvětlili si proč chránit přírodu a ovzduší u nás i ve světě. Poté se rozdělili do skupin a třídili užitkové věci kolem nás podle materiálů, ze kterých byly vyrobeny a kde se s nimi setkávají. Následně si připomněli, jak již nepotřebné věci třídit do odpadu, abychom co nejvíce chránili naše životní prostředí.  Na závěr si vymalovali obrázky naší planety a poslechli si píseň z dílny hudebních skladatelů J. Uhlíře a Z. Svěráka „Chválím tě, Země má“.

Ve čtvrté třídě se žáci podobně jako druháci zaměřili na živou a neživou přírodu a ochranu životního prostředí. Poté se pustili do výtvarné práce na téma „ Třídění odpadu“.

Krásné slunečné počasí přálo společnému programu obou tříd venku v přírodě.

První částí programu bylo pozorování živé přírody na louce, druhou částí pozorování živé přírody u rybníku. Žáci byli rozděleni do smíšených věkových skupin. Plnili zadané úkoly a poté je sdíleli s ostatními skupinami.  Obdobnou práci si vyzkoušeli také u rybníku pod Vyškovcem. Na svá pozorování využili speciální lupy. Práce s nimi je zcela pohltila. Rovněž si vyzkoušeli pozorování okolí dalekohledy. Spolupráce ve skupinách se jim opravdu dařila. Všechny děti také celou cestu také pilně sbíraly odhozené odpadky.  Krásné čisté životní prostředí si přeci kolem sebe přeje každý z nás.

Jak se druhákům a čtvťákům  v přírodě pracovalo, posuďte na https://zsusov.cz/fotogalerie/den-zeme-ve-2-a-4-tride/