Den Země ve 2. třídě

Naučným videem jsme si připomněli, co naší planetě škodí a co jí prospívá. Společně jsme si zapsali, čím jí člověk ubližuje a také, jak se o ni máme správně starat. Pak už žáci pracovali ve skupinkách, kde měli za úkol správně roztřídit odpadky, vymyslet Pětilístek atd. Následovala diskuse na téma a poté jsme se společně s 1. třídou vydali uklízet odpadky v okolí naší školy směrem k zámku. Cestou jsme také a poznávali faunu a flóru.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/den-zeme-ve-2-tride/