Den Země

V pátek 28.4.2023 k nám na školu zavítal spolek Nemeleme, z. s. z Rapotína, jehož členové, složení z pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny a neziskového sektoru, si pro žáky 5. – 9. třídy připravili Den Země zaměřený na Vodu v krajině. Během besedy na 3 stanovištích se žáci seznámili s významem vody v krajině a hlavně s živočichy, kteří jsou na vodu vázáni – ryby, obojživelníci, vodní ptáci. K dispozici byla celá řada obrazových a zvukových materiálů či živé exempláře (ryby, drobní vodní živočichové). Součástí Dne Země byla i dopravní soutěž mladých cyklistů sestávající se z jízdy zručnosti.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/den-zeme/