Dětský den ve 3. třídě

Dětský den ve 3. třídě letos proběhl velmi netradičně.  Místa za katedrou se ujaly namísto p. učitelky samy děti.  Jejich práce však nebyla jen tak náhodná.  Na vyučovací hodiny se ve dvojicích připravovaly již předchozí den společně s paní učitelkou. Samy si také mohly navrhnout aktivity pro své spolužáky, které by do hodin chtěly zařadit. Vyzkoušely si tak alespoň částečně „neviditelnou práci“ všech učitelů.  Děti se zhostily svých rolí velmi zodpovědně, někteří nečekaně i s trochou trémy. Jejich žáčci byli opravdu pilní. Nakonec si všichni za své výkony zasloužili odměny. Největší  odměnou však pro ně byly samotné zážitky z netradičního vyučování.  Pro velký ohlas se možná v budoucnu dočkáme opakování.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/detsky-den-ve-3-tride/