Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Dětský klub

Vážení rodiče, vzhledem k naplnění kapacity školní družiny i z důvodu Vašich potřeb pro umístění dítěte brzy ráno či naopak v odpoledních hodinách, nabízíme nově DĚTSKÝ KLUBTento bude mít provozní dobu od 5:20 do 6:30 (poté bude v provozu až do 7:30 školní družina, děti se nikam nestěhují, pouze se změní pečující osoba) v prostorech I. oddělení školní družiny.

V odpoledních hodinách pak od 12:10 do 17:00 (popř. déle dle potřeby rodičů) v prostorech 4. třídy vedle školní družiny. V 15:00 přejdou žáci i s pečovatelem do školní družiny.

Pečovatelem je Marcel Kunert

Vzhledem k tomu, že nově zřízený Dětský klub funguje v rámci projektu EU a Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je potřeba dokládat určitá potvrzení, dovolujeme si vás upozornit, že děti, které mají zájem navštěvovat DĚTSKÝ KLUB (od 5.20 hod. do 6.30 hod. a dále od 12.10 hod. do 17.00 hod.) musí být do klubu řádně přihlášeni a odevzdat níže vyplněné dokumenty:

Monitorovací list podpořené osoby

Prohlášení příchod odchod

Vzor žádosti o potvrzení z ČSSZ

Vzor potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

Přihláška do dětského klubu

BEZ TÉTO DOKUMENTACE NELZE PŘIJMOUT DÍTĚ DO DĚTSKÉHO KLUBU. Děkujeme za pochopení.

Řádně vyplněné dokumenty odevzdávejte pečovateli dětského klubu do 15.9.2020.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 300 Kč. Výše úplaty v době prázdnin se nemění, stejně tak při krátkodobé absenci (do dvou týdnů). Škola přijímá platby bezhotovostně na účet číslo 174982729/0300 s uvedením jména dítěte. Pokud zároveň dítě navštěvuje i ŠD, tuto částku již neplatí. Platí tedy pouze jednou.

V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností neváhejte se na mne obrátit (tel. č. 737560626).

 

Ing. David Kalousek

ředitel školy