Vážení rodiče, žáci. Informace k aktuální situaci, podklady a domácí úkoly pro jednotlivé třidy naleznete zde:

Dětský klub

 

Vážení rodiče, v rámci projektu Pečujeme o děti na ZŠ v Úsově je od 1.9.2020 zřízen pro děti tzv. DĚTSKÝ KLUBTento bude mít provozní dobu od 5:20 do 6:30 (poté bude v provozu až do 7:30 školní družina, děti se nikam nestěhují, pouze se změní pečující osoba) v prostorech I. oddělení školní družiny.

V odpoledních hodinách pak od 12:10 do 17:00 (popř. déle dle potřeb rodičů) v prostorech 4. třídy vedle školní družiny. V 15:00 přejdou žáci i s pečovatelem do školní družiny.

Pečovatelem dětského klubu je pan Marcel Kunert.

Vzhledem k tomu, že nově zřízený Dětský klub funguje v rámci projektu Evropské unie a Ministerstva práce a sociálních věcí, kde je potřeba dokládat určitá potvrzení, dovolujeme si vás upozornit, že děti, které mají zájem navštěvovat dětský klub (od 5.20 hod. do 6.30 hod. a dále od 12.10 hod. do 17.00 hod.) musí být do klubu řádně přihlášeni a odevzdat níže vyplněné dokumenty:

BEZ TÉTO DOKUMENTACE NELZE DÍTĚ PŘIJMOUT DO DĚTSKÉHO KLUBU! Děkujeme za pochopení.

Řádně vyplněné dokumenty odevzdávejte pečovateli dětského klubu.

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok a činí 300 Kč. Výše úplaty v době prázdnin se nemění, stejně tak při krátkodobé absenci (do dvou týdnů). Škola přijímá platby bezhotovostně na účet číslo 174982729/0300 s uvedením jména dítěte. Pokud zároveň dítě navštěvuje i ŠD, tuto částku již neplatí. Platí tedy pouze jednou.

 

Ing. David Kalousek

ředitel školy