Dráčkový den v 1. – 3. třídě

Ve středu 6. 10. 2021 se do jednotlivých tříd slétli pestrobarevní draci. Byli opravdu všude kolem nás. Na děti také čekaly různé zapeklité úkoly dráčků z první, druhé i třetí třídy. Prvňáčci hravě s dráčky zvládli matematiku, psaní číslice 1, čtení dráčkových slabik, dokreslování obrázků, hledání rozdílů a spoustu jiných zábavných úkolů, druháci se naučili říkanku Dráčkův frak, dohledali a dopsali do říkanky větrem sfouknutá slova, v dokreslovaném obrázku draka si zopakovali abecedu, vyřešili zapeklité matematické dráčkovy úlohy, zazpívali si písničku o tom, co draci z výšky vidí a přečetli si příběh o tom, jak se nevyplácí draka někomu vzít. Třeťáci také pracovali s textem o dráčkovi, kdy prokázali nejen své čtenářské schopnosti, rozlouskli zábavné dráčkovy příklady a slovní úlohy. Poté se všichni společně sešli v tělocvičně, neboť počasí venku bylo opravdu na draka. Děti si své dráčky představily a byly oceněny ty, které si pomocí rodičů vyrobily. Po třídách se kluci i holky se svými dráčky proběhli a potom si zkusili vytvořit ve skupinkách dráčky z pet víček a přírodnin. Draci se jim moc povedli. Dračí slet v tělocvičně byl zakončen pohybovou hrou. Navzdory počasí se dětem Dráčkový den líbil. A co draci vidí z výšky, jsme se dozvěděli hned, jak nám to počasí dovolilo ….

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/drackovy-den-1-3-trida/