Informace k ukončení testování žáků

Vážení rodiče, milí žáci,

Dle sdělení MŠMT končí k 10.9.2021 platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škol a školských zařízení (č. j.: MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN) a od 13. 9. 2021 proto nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost zajištění screeningového testování žáků.