Informace pro 6. třídu

Vážení rodiče žáků 6. ročníku,

níže Vám předkládám rozvrh hodin pro distanční výuku:

 

6. TŘÍDA 1.hodina (7:40- 8:25) 2.hodina (8:35 – 9:20) 3.hodina (9:35 – 10:20) 4.hodina (10:30 – 11:15) 5.hodina (11:25 – 12:10)
Pondělí Matematika Český jazyk Anglický jazyk Fyzika Přírodopis
Úterý ŘEDITELSKÉ VOLNO
Středa Anglický jazyk Český jazyk Matematika Přírodopis  
Čtvrtek Český jazyk Fyzika Výchova ke zdraví Dějepis Občanská výchova
Pátek Český jazyk Matematika Anglický jazyk Zeměpis  

 

Žáci se vždy v 7:30 přihlásí do aplikace Microsoft Teams do týmu daného předmětu a vyčkají na pokyny vyučujícího. Postup přihlášení byl žákům předán a vlepen do žákovské knížky a žáci byli s uvedenou aplikací podrobně seznámeni.

Dále upozorňuji, že distanční výuka je povinná a řídí se povinnostmi zakotvenými ve školním řádu a pravidlech pro hodnocení žáků.

V případě jakýchkoliv dotazů mne, prosím, kontaktujte na tel. č. 737 560 626. S pozdravem Ing. David Kalousek, ředitel školy