Jablíčkový den ve 3. třídě

Ve středu 13. října nás čekala trošku netradiční výuka, a to jablíčková výuka. V českém jazyku si děti vyzkoušely skládat věty pomocí jablíček, která visela na tabuli a obsahovala různá slova. Také jsme spojovali věty pomocí spojek a zkusili jsme vymyslet nejdelší i nejkratší větu. V matematice nesmělo chybět jablíčkové počítání a slovní úlohy. Pomocí pracovního listu jsme si zopakovali násobilku 6 a sčítání a odčítání dvojciferných čísel v oboru do 100. Nakonec si děti mohly obrázek vybarvit a po zvonění už nás čekal anglický jazyk. Ani tady jsme se nenudili. Společně jsme si zazpívali písničku o jablíčku a pomocí ní jsme se seznámili s anglickými čísly. Také jsme si připomněli anglické barvičky, které děti už moc dobře znají. Poté nás čekala velmi zábavná hra, a to lovení jablíček. Na první pohled se to zdá jako běžná hra, ale výjimečná byla v tom, že děti musely jablíčko vylovit jen pomocí úst, a to ještě z lavoru plné vody. V této hře nás překvapilo několik „nemilých“ záležitostí, ať už utrhnutí stopky, mokré vlasy nebo tričko. Avšak ani tak se děti nenechaly odradit a tuto hru si naplno užily. Přes všechny tyto překážky patří první místo Bohouškovi Dragounovi, který vyhrál hned třikrát po sobě a ani mokré tričko ho v zápalu za vítězstvím nevyvedlo z míry. Den ještě zdaleka nekončí a nás čeká čtení a prezentace jablíčkových receptů. Sešla se nám opravdu spousta lahodných receptů, a proto by byla škola se o ně nepodělit s ostatními. S dětmi jsme si společně vytvořili nástěnku – jablíčkové pochoutky. Zpracovali jsme tak přehledné recepty a návody, jak si tyto skvělé dobroty připravit. Pokud nevíte, co v těchto podzimních měsících upéct, zastavte se u nás ve třídě 3A :).

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/jablickovy-den-ve-3-tride/