Jablíčkový týden v 1. třídě

Letošní Jablíčkový týden od 11.10. do 14.10. v první třídě byl super.  Děti dostaly už předem za úkol, co všechno mohou do školy přinést. Byly to pohádky, písničky, básničky, obrázky s jablíčkovou tématikou. Učili jsme se, co všechno se dá z jablek vyrobit pro radost nebo k jídlu. Hlavní pak byla soutěž „O nejkrásnější jablíčko“, kde pomáhali vybírat kamarádi ze 3. a 4. třídy, Nakonec se na 1.místě umístilo jablíčko Míši Koželové.

Myslím, že se nám týden velmi vydařil, děti si ho užily, hodně věcí se naučily při čtení jablíčkových slabik, počítání jablek, malování a stříhání jablíček, slyšely pohádku O posledním jablku a na své si přišly i jejich mlsné jazýčky. Nechyběly také hádanky, zajímavé úkoly nebo písně o jablíčkách a  tanec Mazurka.

Všem rodičům bych chtěla velmi poděkovat za pomoc dětem s přípravou na tento projektový týden.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/jablickovy-den-v-1-tride/