Lístečkový den

18.listopadu si děti z první třídy užily „ Lístečkového dne.“ Celý projektový den se točil kolem listů a děti plnily různé úkoly. Četly lístečkové slabiky a ze slabik skládaly slova. V matematice počítaly s listy příklady, vymýšlely slovní úlohy. V prvouce poznávaly listnaté stromy a listy obtiskly nebo z nich vyrobily sovičku. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/listeckovy-den/