Masopust ve 2. třídě

Poslední pátek před prázdninami se ve 2. třídě nesl v duchu masopustu. Děti se s významem této starobylé tradice v rámci tematicky laděného dne blíže seznámily, poznaly maškary, které k masopustu neodmyslitelně patří. Naučily se říkanky, básničky, zazpívaly si písničku a nakonec si s vlastnoručně vyrobenými maskami užily i masopustní rej.  Masopustní dopoledne opravdu velmi rychle uběhlo a děti se mohly těšit nejen na jarní prázdniny, ale třeba i na další setkání s masopustními bytostmi při různých masopustních oslavách. Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/masopust-ve-2-tride/