Měsíc květen

V měsíci květnu jsme nezapomněli na svátek maminek a vyrobili jsme krásná přáníčka. Taktéž jsme fandili hokeji.