Mezinárodní žákovská konference v Oskavě

V úterý 19.3.2024 se 6 žáků 2. stupně zúčastnilo Mezinárodní žákovské konference v Oskavě. Naši školu reprezentovali  Pavel Merta, Sabina Häuslerová, Kateřina Sittová, Nikola Unzeitigová (všichni v sekci přírodovědné) a dále Simona Drozdová, Aneta Králová (obě v sekci umělecké). Po zahájení v Kulturním domě za účasti slovenské školy Korňa, se žáci přemístili do budovy základní školy, kde poté prezentovali svoji zájmovou činnost a na závěr jako poděkování obdrželi diplomy a věcné ceny. Žákům tímto děkujeme za reprezentaci školy a těšíme se na další ročník konference.

Fotografie najdete na https://zsusov.cz/fotogalerie/zakovska-konference/